Pravidla soutěže

SOUTĚŽ probíhá na sociálních sítích mBaby.cz v období definovaném v soutěžním postu (dále jen „soutěžní období“). Vyhlášení výherců proběhne následující den po skončení soutěže.

 

Výhra bude výherci předána osobně nebo zaslána přepravní společnosti pouze na území ČR na adresu, kterou uvede v emailu do 7 dnů od zveřejnění výherců na Facebook nebo IG stránce mBaby.cz. Výherce bude vylosován. V případě výhry ve formě poukazu, bude výhra poslána na e-mail. Výherce je povinen převzít cenu, resp. umožnit předání v uvedené lhůtě. Řádně nepřevzaté výhry propadají ve prospěch organizátora soutěže mbaby.cz

 

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republicestarší více než 18 let.

 

Organizátorovi akceptuje soutěžící tato pravidla a zavazuje se je dodržovat. Účastí v soutěži dále projevuje každý účastník soutěže souhlas s publikováním svého jména, a příp. fotografie na firemní stránce Facebooku a na serveru www.mbaby.cz. Účastník soutěže dále dává Organizátorovi souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, odpověď na soutěžní otázku, telefonní číslo a adresa, eventuálně jiné účastníkem soutěže sdělené kontaktní údaje, za účelem realizace soutěže a rovněž k marketingovým aktivitám Organizátora nebo jiných osob. Účastník soutěže rovněž dává souhlas s užitím telefonního čísla užitého při účasti v soutěži pro zasílání obchodních sdělení Organizátora nebo jiných osob. 

 

Tyto souhlasy jsou poskytnuty na dobu neurčitou a účastník soutěže je oprávněn je kdykoli odvolat. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům. Organizátor si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Výhra v soutěži není soudně vymahatelná. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv před i během trvání soutěže změnit a nebo upravit tato pravidla a podmínky soutěže, stejně jako právo soutěž zkrátit, odložit, přerušit a nebo úplně zrušit, a to i bez uvedení důvodu a poskytnutí náhrady. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora a jejich rodinní příslušníci.

 

Meta není pořadatelem, organizátorem, sponzorem ani partnerem soutěže a není s ní ani žádným jiným způsobem spojen.

 

Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla. 

 

mBaby.cz